MCIA COMMITTEE 2009

President Rajendra Joshi
VP - Programs Bipin Shah
VP - Community Services Jyotsna Gupta
Treasurer Krishan Jain
General Secreatary Yuvaraj Shanmugam
Event Coordination Abhijit Nerurkar (Lead)
Abhi Shende
Jishnuram Nair
Nitin Mahajan
Ramesh Chilla
Ravi Chandran
Santosh Kale
Yogesh Sawant
Vijay Patil
Cultural Sudha Kalavagunta (Lead)
Atul Singh
Indira Gupta
Nayana Gandhi
Puneet Pant
Nutan Shah
Payal Agrawal
Hospitality Pushpa Chaudhari (Lead)
Lata Jayaswal
Sethu Radhakrishna
Vaijayanthi Sridhar
Community Services Rahul Bafna (Lead)
Goverdhan Galpalli
Hiranmayi Munjeti
Poolsingh Bhookya
Shailendra Singh
Sreedhar Munjeti
Communications Agnello D'Mello (Lead)
Imrose Vinod Kumar
Website Design Sidhartha Mohapatra (Lead)
Gopinath Parambil
Photography and Videography Gopinath Parambil
Rama Kattunga
PR Mahesh Kinikar (Lead)
Mukundan Sundaresan
Sports Shreekanthappa Gaddad (Lead)
Ashok Chilla 
Nilesh Shah
Prasad Athanikar
New Membership Bina Todi